Alamat

Image
Maklumat Umum

Bahagian Kampung Baru
Jabatan Perdana Menteri
Aras 4, Blok Podium, Menara Usahawan
No.18 Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 Putrajaya, Malaysia        

No. Telefon : 603-8880 5021
No. Faksimile : 603-8880 5028