Alamat

 
Maklumat Umum

Bahagian Kampung Baru

Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

No. 51, Persiaran Perdana Presint 4,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya, Malaysia