Peranan dan Fungsi Utama

  1. Menyediakan peruntukan untuk membangunkan kemudahan infrastruktur fizikal dan sosial-ekonomi serta membaik pulih rumah usang di Kampung Baru.
     
  2. Menyediakan peruntukan bagi membantu penduduk kampung mendapat pinjaman mudah untuk memperbaharui premium pajakan tanah, menjalankan perniagaan mikro serta menaiktaraf rumah.
     
  3. Menyediakan peruntukan dan melaksanakan aktiviti berbentuk kemasyarakatan dan pembangunan sosial-ekonomi bagi meningkatkan pengetahuan, pendapatan dan hubungan kemuafakatan di kalangan penduduk kampung.
     
  4. Melaksanakan program dan aktiviti bagi memantapkan kemahiran dan pengetahuan Pegawai Kemajuan Perkampungan serta Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) dalam pentadbiran dan pembangunan Kampung Baru.