Senarai PKP

Daerah: Bandar Baharu
ENCIK TAN CHIN YEAP
013 483 9999
Daerah: Kubang Pasu @ Padang Terap
ENCIK CHUAH CHEEN SOON
013 413 1666
Daerah: Kuala Muda
PUAN KEE CHEW HOI
019 409 5988
Daerah: Kota Setar
PUAN LAW WOON CHIEN
019 363 3733
Daerah: Kulim
ENCIK LIM CHOON LENG
012 470 9550