Visi, Misi & Objektif

VISI

  • Menjadi peneraju kemajuan di Kampung Baru

MISI

  • Mengintegrasikan Kampung Baru ke dalam arus pembangunan negara.

OBJEKTIF​

  • Membangunkan Kampung Baru dengan menyediakan kemudahan fizikal dan sosio-ekonomi supaya komuniti Kampung Baru menjadi mantap dari segi sosial, ekonomi dan produktiviti selain meningkatkan taraf hidup mereka ke tahap yang setaraf dengan komuniti lain dalam negara.