Visi, Misi & Objektif

VISI

Menjadi peneraju kemajuan di Kampung Baru

MISI

Mengintegrasikan Kampung Baru ke dalam arus pembangunan negara.

OBJEKTIF

Membangunkan Kampung Baru dengan menyediakan kemudahan fizikal dan sosio-ekonomi supaya komuniti Kampung Baru menjadi mantap dari segi sosial, ekonomi dan produktiviti selain meningkatkan taraf hidup mereka ke tahap yang setaraf dengan komuniti lain dalam negara.